Udlejerskolen, del 3 af 3

Tips Jan 11, 2022

Her gennemgår vi information om vores sikkerhedssystem, forsikring og håndtering af forskellige situationer.

Ved at være en serviceorienteret, venlig og hjælpsom udlejer øger du chancerne for gode vurderinger fra lejere, samt chancen for at de vender tilbage og lejer af dig næste gang. Vi ser at tilfredse lejere gerne lejer ud igen hos samme udlejer og gode vurderinger er optimale for at tiltrække nye lejere, det skaber tryghed for dem der vil leje.

Sikkerhedssystemet, hvordan det fungerer

For at sikre en så sikker platform som muligt, har vi et sikkerhedssystem på plads til at beskytte vores brugere.

Dette starter med registrering via bank-id (NemId/MitID). Det betyder, at vi kan være sikre på, at den, der lejer, er den, de udgiver sig for at være.

Når en bruger tilmelder sig, skal de oplyse deres kontaktoplysninger, e-mail og telefonnummer. Disse oplysninger skal være nøjagtige. Kommer du i kontakt med en lejer med forkerte kontaktoplysninger (manglende eller forkert telefonnummer), så kontakt os.

Hvis du af en eller anden grund får en dårlig fornemmelse i forbindelse med en potentiel lejer, kan du kontakte os, så kan vi hjælpe med at se nærmere på lejeren. Du har også altid ret til at afslå en lejeanmodning, hvis det ikke føles rigtigt.

Som en del af vores sikkerhedssystem laver vi en kreditopgørelse på dem, der ønsker at leje. Grunden til, at vi tager en kreditopgørelse, er at værdien af de ting, du lejer, er så meget højere end den leje, du betaler. Når en lejer er spærret fra at leje, er den hyppigste årsag til dette, at de ikke har bestået vores kredittjek.

Processen omkring kreditoplysninger er automatisk og i nogle tilfælde kan vores manuelle vurdering være, at lejer skal have lov til at leje, selvom de ikke har bestået kredittjekket. Hvis en lejer for eksempel har spærret sit cpr-nummer, vil kredittjekket medføre, at lejeren bliver spærret. Så kan vi lave en manuel kreditopgørelse af lejeren. Hvis du har fået afbrudt en lejeanmodning på grund af, at lejer er spærret fra at leje og derefter har fået en ny lejeanmodning fra samme lejer, betyder det, at lejer har været i kontakt med os, og at vi mener, at det ikke er et problem at leje ud til denne person. Er du usikker, kan du altid kontakte os eller vælge at afslå lejeanmodningen.

Udover dette laver vi også manuelle screeninger af dem, der ønsker at leje og holder styr på aktiviteten på platformen.

Noget vi har kommunikeret før er, at vores dronekategori er en sårbar kategori for skader. Et tiltag, vi har taget for at nedbringe antallet af skader efter nøje undersøgelse af skaderne, er at hæve aldersgrænserne for leje af droner. Du skal nu være mindst 25 år for at leje en drone via Hygglo.

Som udlejer er du også med til at gøre platformen mere sikker og bedre for andre ved altid at efterlade anmeldelser efter lejemålet er gennemført.


Forsikring

Hvad angår vores forsikringsbetingelser, så finder du dem her. Vi anbefaler alle, der udlejer deres ting, at sætte sig ind i forsikringsbetingelserne, så du ved, hvad der er dækket af forsikringen, og om du skal have din egen forsikring.


Kort sagt: Vores all-risk forsikring dækker skader og tab på de fleste ting, der udlejes hos Hygglo, erstatningen har et loft på DKK 30.000, så lejer du noget til en højere værdi, skal du have din egen forsikring. Vores forsikring refunderer så din selvrisiko på op til DKK 10.000. Se linket ovenfor for fuldstændige betingelser og undtagelser, for eksempel har motorkøretøjer og trailere/trailere en selvrisiko på DKK 1.500, som lejeren betaler og både og autocampere/campingvogne er kun omfattet af selvrisikoen op til DKK 10.000.

Nedenfor finder svar på ofte stillede spørgsmål angående forsikring:

Hvordan vurderes et produkt, hvis det går i stykker, når det lejes?

Det værdiansættes til markedsværdi, altså den værdi et produkt har på markedet under hensyntagen til alder og slitage. Du får refunderet op til markedsværdi, altså hvad det enten koster at købe den tilsvarende genstand brugt eller hvis den er helt ny, kan den refunderes til en ny pris. Værdiansættelsen foretages ved enten at se på, hvilke andre tilsvarende varer, der sælges brugte, gennem ekspertudtalelse eller ved at bruge afregningstabellen i vilkårene.

Hvad menes der med uagtsomhed?

Vores forsikring dækker skader på lejede ting under udlejning, men er skaden en følge af, at lejer har været uagtsom, hæfter lejer for den skade, han/hun har forvoldt. Med uagtsomhed mener vi uopmærksom og skødesløs adfærd fra lejer, f.eks. hvis du glemmer et kamera du har lejet i metroen eller hvis du tanker det forkerte brændstof. Der er dog mange gråzoner, så det er altid godt at kontakte os i tilfælde af en skade.

I alle tilfælde, hvor lejer forsætligt forvolder skade på lejet udstyr, er lejer erstatningspligtig.

Slidtage vs skade?

Vores forsikring gælder ved pludselige og uforudsete skader på eller bortkomst af lejet genstand. Det vil sige skader, der opstår som følge af, at tingen er udlejet.

Hygglos motto er "Ting skal bruges", og når du bruger noget er det normalt med almindeligt slid, uanset om det er dig der bruger din ting eller en lejer. Slid og ælde er ikke dækket af vores forsikring og tanken er, at indtægten fra lejen skal dække slitage på udstyret.

Er du i tvivl om det er normal slitage eller om det er dækket af vores forsikring? Ja, så er det altid bare om at tage kontakt.

Lejeren er blevet syg

Du har en lejer, der er blevet syg og derfor ikke kan leje til det bestilte tidspunkt. Det er for sent for lejer at annullere for at få pengene tilbage. Hvordan håndterer du det som udlejer?

Ved for sen aflysning gælder afbestillingsvilkårne, også selvom en lejer bliver syg. På den anden side ser vi gerne, at du som udlejer er behjælpelig i sådan en situation og forsøger at finde en løsning, især nu hvor vi står i en så usædvanlig og speciel situation med covid-19, hvor du skal være ekstra forsigtig. En god løsning kan være at flytte lejeperioden til et senere tidspunkt. Når du er kommet frem til et nyt tidspunkt, så kontakt os på support, så opdaterer vi datoen på ordren. Det er vigtigt, at dette gøres inden den oprindelige lejeperiode er overstået.

Er der for stor usikkerhed, eller finder du ikke et nyt tidspunkt, vælger mange udlejere at annullere bookingen og tilbagebetale lejen til lejeren. Dette vil så sende en fuld refusion til lejeren, inklusive vores reservationsgebyr. Ved at vise, at du er hjælpsom og forståelig i sådanne situationer, øger du chancen for, at lejer sidder tilbage med et godt indtryk af dig som udlejer og dermed er der langt større chance for, at lejer vender tilbage og lejer af dig, når han/hun har det godt igen..

Aflysninger

Når en lejer annullerer en ordre, gælder fortrydelsesvilkårne, som afgør, hvor meget der tilbagebetales til lejer, og hvor meget der betales til dig. Hvis du som udlejer er nødt til at annullere en ordre, har lejer ret til 100 % tilbagebetaling. I dette tilfælde er det altid dig som udlejer, der annullerer ordren i systemet. Herefter sendes der automatisk tilbagebetaling til lejer på hele lejebeløbet.

Hvis der er noget galt med det produkt, lejeren har lejet, så de ikke kan bruge det, bør du aftale en returnering hurtigst muligt, og da udlejer tilbyder fuld tilbagebetaling, da lejer ikke har modtaget det, de havde bestilt. Det er dit ansvar som udlejer at sikre, at produktet virker, og at beskrivelsen af produktet stemmer overens med virkeligheden. For at tilbagebetale en lejer for en allerede påbegyndt leje, skal du opsige lejen i stedet for at markere tingen som returneret. Markerer du den der vendte tilbage, ophører lejen og så har du ikke længere mulighed for at tilbagebetale lejeren.

Inkluder fastpristillæg i lejeprisen

Inden lejeren betaler for en leje, kan du som udlejer opdatere prisen på en booking. Vi anbefaler, at hvis du har faste merpriser, som hvis du tilbyder noget ekstra tilbehør til X kr. eller hvis du får fri kilometer på varebilen mod et tillæg på X kr., så medregner aftalte tillæg i lejeprisen, inden lejer betaler. Det bliver meget nemmere for lejeren, da de kun har én betaling at forholde sig til, og du ikke skal ende i en situation, hvor du jagter ekstra betaling fra lejeren. Derudover vil lejeren så modtage den fulde betaling på en kvittering, hvilket er meget nemmere for alle, især hvis lejeren lejer sig ind for en virksomhed.

Variable omkostninger, der ikke er fastsat før lejemålet er startet/er slut, fx udgift pr. ekstra km, brændstof eller andre forbrugsgoder, ser vi gerne, at I løser direkte imellem jer ved returnering, da vi pr. i dag ikke har en god løsning, der understøtter ekstra betalinger efter endt leje.

Forbrugsvarer

Apropos forbrugsvarer, vidste du, at vi har lavet en guide til, hvordan du bedst håndterer dette? Du kan finde den her: https://intercom.help/hygglo/en/articles/5241929-guide-to-consumables

Tags